Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Khi ta bệnh

tam-ly-khi-bi-benh

Đó là khi cơ thể ta yếu đuối hơn bình thường. Ta cần được nghỉ ngơi, chăm sóc đặc biệt hơn.