Dear my donor,

Thank you for your donation. Your generosity is appreciated!

Cảm ơn bạn đã ủng hộ và khuyến khích tinh thần. Điều này là động lực giúp Nga duy trì hoạt động của website, cung cấp nhiều nội dung có ích hơn cho bạn đọc trong thời gian tới!

Sincerely,
Nga